PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrarimalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir.

  • Geri kazanıldığında çöp depolama alanının ömrü uzar. Yenilenmeyen hammadde kaynakları korunur.Tabiatı koruruz.
  • Bir plastik şişe doğada 3 bin yıl süreyle yok olmuyor.
  • 1 ton plastik geri kazanıldığında 14 bin kW/sa enerji tasarrufu yapılmış olur.